< Powrót do bloga

Detektyw odpowiada – uprawnienia licencjonowanego detektywaJakie uprawnienia w Polsce posiada prywatny detektyw? Jakie uprawnienia daje licencje detektywa?

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie ma w Polsce kogoś takiego jak nielicencjonowany detektyw, ponieważ zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych tytułu detektyw może używać tylko i wyłącznie osoba posiadająca ważną licencję.

Wracając do uprawnień prywatnego detektywa to nie są one tak szerokie, jak można powszechnie uważać. W praktyce polegają one jedynie na prawie do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych w ramach realizowanych czynności detektywistycznych wymienionych w ustawie. Są tam wyszczególnione typowe usługi detektywistyczne – poszukiwanie osób i mienia, ustalanie stanu faktycznego dotyczącego stosunku prawnego między osobami prawnymi i fizycznymi, zbieranie informacji związanych z toczącymi się postępowaniami karnymi. Katalog usług świadczonych przez agencje detektywistyczne nie jest jednak zbiorem zamkniętym, więc można za nią uważać także inne czynności wiążące się z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji.

Zgodnie z zapisami ustawy detektyw może zatem przetwarzać dane osobowe oraz dane gospodarcze do realizowanych przez siebie zleceń bez zgody podmiotów, których te dane dotyczą. Musi jednak dochowywać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, przestrzegać norm etycznych. Nie może także w żadnej sposób naruszać podstawowych praw człowieka.

Nikt nie ma obowiązku jednak udzielać detektywowi żadnych informacji, a sam detektyw nie ma żadnych specjalnych uprawnień w ich pozyskiwaniu. Musi zatem opierać się na swoich umiejętnościach operacyjnych, kontaktach oraz zaufanych informatorach.

< Powrót do bloga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *