< Powrót do bloga

Detektyw odpowiada – pisemna forma umów detektywistycznychCzy z prywatnym detektywem zawsze trzeba zawierać umowę na realizację usług detektywistycznych?

Prywatny detektyw zobowiązany jest przed podjęciem się realizacji czynności detektywistycznych zawrzeć z Klientem umowę. Umowa ta musi być sporządzona w formie pisemnej. Nie można zatem rozpocząć realizacji zlecenia tylko w ślad za zleceniem telefonicznym.

Mało dlatego, detektyw jest uprawniony do weryfikacji danych osobowych strony, z która zawiera umowę. Wiąże się to często z obawami Klientów biur detektywistycznych, którzy nie zawsze są w stanie po pierwszym spotkaniu z przedstawicielem agencji detektywistycznej obdarzyć go pełnym zaufaniem. Jednak do czasu kiedy detektyw nie upewni się co do tożsamości Klienta, nie może on zawrzeć umowy, a tym samym rozpocząć realizacji zlecenia.

Zdarza się jednak, że Zleceniodawcy polecają agencji detektywistycznej realizację innych czynności, których nie można nazwać usługą detektywistyczną w rozumieniu ustawy (np. doradztwo w zakresie bezpieczeństwa). Wtedy można dopuścić także inne formy zawierania umów.

Oczywiście biuro detektywistyczne, tak jak każdy inny przedsiębiorca, musi zachować dane stron umowy w tajemnicy i dochować staranności w przechowywaniu danych osobowych z tym związanych.

< Powrót do bloga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *