< Powrót do bloga

Detektyw odpowiada – kontrola nad budżetem usługi detektywistycznejObok kwestii samej ceny usługi detektywistycznej, to kontrola Klienta nad budżetem zlecenia jest dla naszych Zleceniodawców jedną z kluczowych kwestii decydującą o wyborze naszego detektywa. Jest to spowodowane tym, że ceny zleceń w branży są w odczuciu odbiorców relatywnie wysokie, a końcowe rachunki wystawiane przez biura detektywistyczne zwykle dużą niewiadomą.

Agencja Detektywistyczna Detektyw stosując politykę pełnej transparentności wobec swoich Klientów stara się możliwie rzetelnie dokonać szacowania kosztów realizacji czynności detektywistycznych w danej sprawie oraz zapewnić Zleceniodawcom narzędzia kontroli nad postępem sprawy i przyrostem należności za usługę. Na poziomie praktycznym polega to na tym, że szacowana przed podjęciem współpracy przez naszego detektywa cena za usługę jest przeliczana na liczbę godzin operacyjnych oraz przekładana na listę konkretnych zadań. Wraz z postępem czynności w sprawie, nasze biuro detektywistyczne informując na bieżąco o zrealizowaniu konkretnych prac przedstawia aktualne saldo rozliczeń w postaci liczby spożytkowanych dotychczas godzin oraz ewentualnych ustalonych wcześniej kosztów dodatkowych. Dzięki temu Klient może na każdym etapie współpracy dokonać porównania przyrostu zakresu zlecenia oraz wynagrodzenia detektywa i odnieść to do efektu.

Jeśli w toku realizacji sprawy, pojawią się nowe wątki i okoliczności, Zleceniodawca jest natychmiast informowany o tym fakcie i jego wpływie na szanse powodzenia sprawy oraz na prognozowany budżet. Zarazem to do Klienta należy wyłączna decyzja o jego poszerzeniu i żadne dodatkowe koszty nie mogą się pojawić bez jego wiedzy i pełnej akceptacji.

Jeśli jednak Zleceniodawca nie jest zadowolony z dotychczasowych postępów w sprawie lub efektywności działania, może odstąpić od umowy bez żadnych kar i rozliczyć się tylko za dotychczas przeprowadzone w jego sprawie czynności. Oczywiście w takim przypadku także otrzymuje sprawozdanie końcowe zawierające dotychczasowe ustalenia naszego detektywa.

< Powrót do bloga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *