< Powrót do bloga

Dowody zdradyDowody zdrady to zdecydowanie najczęstszy cel, jaki stawiają prywatnemu detektywowi Klienci każdej agencji detektywistycznej w Polsce. Zleceniodawcy nasze biura detektywistycznego szukają dowodów zdrady w dwóch kontekstach:

  • w przypadku małżeństw – na potrzeby sprawy rozwodowej;
  • w przypadku związków partnerskich – dla uzyskania potwierdzenia swoich podejrzeń dotyczących uczciwości i wierności partnera;

Dowody zdrady na potrzeby sprawy rozwodowej

Nie istnieją uniwersalne zasady udowadniania niewierności partnera przed sądem. Sędziowie swobodnie oceniają materiał dowodowy przedstawiany przez strony w na salach rozpraw i dokonują jego interpretacji w świetle innych okoliczności towarzyszących procesowi. Zatem dowód, który może przesądzić o uznaniu jednego z partnerów winnego rozpadu małżeństwa w jednej sprawie, może okazać się niewystarczający w innym procesie.

Dlatego bardzo istotną kwestią jest ścisła współpraca prywatnego detektywa z reprezentującym Klienta radcą prawnym lub adwokatem. Bowiem dowody zdrady zbierane przez biuro detektywistyczne powinny być ukierunkowane na realizację strategii procesowej i stanowić potwierdzenie tez wysuwanych przez stronę sporu.

Przykładowe dowody zdrady partnera, które może dostarczyć dobry detektyw swojemu Klientowi:

  • dokumentacja spotkań partnera z kochankiem w miejscach publicznych;
  • materiał potwierdzający spędzanie czasu w jednym pomieszczeniu przez parę kochanków (np. wspólna noc w hotelu lub regularne wspólne pobyty w przerwie obiadowej w mieszkaniu jednego z kochanków);
  • informacje zdobyte w wyniku wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w otoczeniu społecznym kochanków;
  • dane potwierdzające zakup prezentów dla osoby trzeciej;
  • zapis monitoringu lub informacje o płatności kartą kredytową potwierdzające obecność partnera w innym niż deklarowane Klientowi miejsce;
  • ślady materiału genetycznego osoby trzeciej wykryte na bieliźnie partnera;

Oczywiście sposób wykorzystania zebranych przez detektywa i przedstawionych w sprawozdaniu dowodów zdrady zależy już od Klienta i jego prawnika. Bywa jednak często tak, że realizujący zlecenie detektywi są powoływani na świadków i dodatkowo przepytywani przez strony procesu na okoliczność szczegółów dotyczących udokumentowanej niewierności.

Dowody zdrady w związkach partnerskich

Nieco inaczej sprawa dowodów zdrady ma się w związkach partnerskich. Tutaj Klienci naszego biura detektywistycznego oczekują jedynie zebrania takich materiałów, które dla nich samych w dostateczny sposób udowodnią zdradę lub nieuczciwość. Czasem wystarczy jedynie złapanie partnera na kłamstwie odnośnie godziny wyjścia z pracy, a czasem jest to dokumentacja potwierdzająca codzienne spotkania na przestrzeni kilku tygodni. Bardzo często nasi Klienci chcą poznać dane osoby trzeciej i uzyskać wiedzę na temat czasu trwania danej relacji.

W przypadku zleceń dotyczących relacji partnerskich, sukces w największym stopniu zależy od współpracy z Klientem i wiarygodności informacji przekazywanych na bieżąco agencji detektywistycznej. Bowiem detektyw w ślad za rzetelnymi wskazówkami Zleceniodawcy jest w stanie zdecydowanie szybciej dokonać wartościowych ustaleń i tym samym zakończyć zlecenie w krótszym czasie wystawiając tym samym niższy rachunek końcowy.

 

 

 

Nie istnieją uniwersalne dowody zdrady.

< Powrót do bloga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *