Poszukiwanie osób ukrywających się

Nierzadko osoby pragną z różnych powodów utajnić swoje miejsce pobytu przez innymi. Najczęstszymi powodami ukrywania się jest:

  • chęć zerwania więzi rodzinnych i rozpoczęcie nowego życia;
  • ucieczka przed problemami osobistymi;
  • unikanie spotkania z wymiarem sprawiedliwości;
  • ucieczka z zakładu karnego lub wychowawczego;
  • unikanie kontaktu z wierzycielami;

Agencja Detektywistyczna Detektyw przy wsparciu specjalistów z dziedziny psychologii, kryminologii i kryminalistyki zajmuje się kompleksowym ujawnianiem miejsca pobytu takich osób. W przypadku osób poszukiwanych listem gończym lub w związku z popełnieniem przestępstwa, nasze biuro detektywistyczne współpracuje z organami ścigania.

Nasi detektywi pomagają także w: