Windykacja – czynności detektywistyczne

Coraz więcej osób fizycznych i firm ma problemy z bieżącą regulacją swoich zobowiązań. Zadłużenie Polaków rośnie zarówno pod względem kwoty, jak i pod względem liczby dłużników. Dodatkowo coraz liczniejsza jest grupa podmiotów wobec których działania windykacyjne prowadzone przez kancelarie komornicze i firmy zajmujące się odzyskiwaniem wierzytelności okazały się bezskuteczne. W grupie tej są zarówno tacy dłużnicy, którym miejsca pobytu nie udało się ustalić lub tacy, których składników majątku nie udało się ujawnić w toku tradycyjnych działań windykacyjnych.

Właśnie w tej grupie przypadków, szczególnie gdy wierzytelność przekracza kwotę 50 000 PLN, warto zwrócić się o pomoc do dobrego biura detektywistycznego, które zajmuje się skuteczną windykacją trudnych należności. Agencja detektywistyczna posiada zdecydowanie szersze możliwości dokonywania ustaleń faktycznych nie tylko w zakresie obecnego miejsca pobytu dłużnika, ale przede wszystkim w zakresie ujawniania składników jego majątku. Dobry prywatny detektyw nie tylko jest w stanie dotrzeć do ukrywanych aktywów, ale także prześledzić taki przepływ środków finansowych, ruchomości i nieruchomości, który miał na celu ich ukrycie przed wierzycielami.

Wierzycieli oraz komorników sądowych zainteresowanych prowadzeniem skutecznej windykacji metodami operacyjnymi przez nasze biuro detektywistyczne, zapraszamy do kontaktu telefonicznego 534 504 463 lub mailowego – windykacja@agencjadetektywistyczna.com.pl. Wszystkie czynności realizowane w ramach usług odzyskiwania należności są prowadzone przez licencjonowanych detektywów.