Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy to jedna z najczęściej zlecanym nam usług detektywistycznych przez przedsiębiorstwa. To zarazem bardzo szeroka kategoria działań, na którą składa się zwykle masowa weryfikacja wiarygodności kontrahentów, zakrojone na szeroką skalę badania rynkowe obejmujące daną branżę lub dany region geograficzny oraz kompleksowa analiza ryzyka poszerzona o rekomendacje i wnioski.

Z wywiadu gospodarczego korzystają przeważnie firmy pracujące nad strategią lub stojące u progu ważnych decyzji biznesowych. Naszymi Klientami są także podmioty, które padły ofiarą nieuczciwej gry konkurencji. Nasze biuro detektywistyczne poleca jednak tę usługę przede wszystkim tym, którzy chcą podnieść swoja wiedzę o rynku oraz poprawić swoje wyniki finansowe dzięki pozyskaniu cennych dla siebie informacji i przełożenie ich na przewagi.

Tak samo jak analiza wiarygodności partnerów, tak samo wywiad gospodarczy jest przeprowadzany na wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie ekonomicznej pracujemy nad informacjami na temat rynku, na którym działa nasz Zleceniodawca. Prywatni detektywi zbierają dane ilościowe i jakościowe pochodzące z wielu podmiotów (obrót, sprzedaż, rentowność, zatrudnienie, lojalność pracowników, rotacja zatrudnienia, bezpieczeństwo informacji, etc.). W obszarze prawnym zbieramy uwarunkowania formalne istniejące w danej branży oraz powiązania pomiędzy kluczowymi graczami (kapitał, własność, kontrola)

Zebrane przez nasze biuro detektywistyczne dane są przetwarzane i analizowane przez analityków i statystyków w narzędziach dostosowanych do ilości zebranych informacji (od arkuszy kalkulacyjnych poprzez oprogramowanie obsługujące hurtownie danych wyposażone w narzędzie business inteligence). Następnie zarówno w formie szczegółowego raportu oraz przystępnej prezentacji są przedstawiane Klientowi.