Alimenty i ich wysokość – detektyw może pomóc

Czy prywatny detektyw może pomóc w kwestii alimentów i ich wysokości? Oczywiście, że może. Ale zacznijmy od początku, czyli od rozwodu.

Jeśli para posiada dzieci, ale decyduje się ze sobą rozstać i sąd orzeka rozwód, to oboje rodzice mają obowiązek ponosić nakłady finansowe związane z utrzymaniem każdego wspólnego dziecka. I nie ma tutaj żadnego znaczenia ani to, czy rozwód został wydany z orzeczeniem o winie ani ewentualne ograniczenie lub nawet pozbawienie jednego z rodziców praw rodzicielskich.

Zarazem, jeśli w wyniku rozwodu sytuacja ekonomiczna jednego ze współmałżonków ulega pogorszeniu, to drugi współmałżonek jest zobowiązany do świadczeń mających zrekompensować to pogorszenie sytuacji. W  tym jednak wypadku ten obowiązek istnieje tylko wtedy, jeśli rozkład pożycia nie nastąpił z wyłącznej winy małżonka, którego sytuacja uległa pogorszeniu (czyli wina leży po stronie, której sytuacja nie ulega pogorszeniu, wina leży po obu stronach lub całkiem zrezygnowano z orzekania o winie).

Wysokość alimentów detektyw

Warunkiem koniecznym przyznania alimentów małżonkowi jest także niedostatek (brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych), w jakim ten małżonek znalazł się po ustaniu małżeństwa. Jednak od tej zasady jest wyjątek. Mianowicie jeśli rozpad pożycia nastąpił wyłącznie z winy jednego z małżonków, drugiemu przysługują alimenty wyłącznie z samego faktu pogorszenia się jego sytuacji materialnej (znalezienie się w sytuacji niedostatku nie jest już w takim przypadku warunkiem koniecznym).

W określonych sytuacjach warto zatem postarać się o rozwód z orzeczeniem o winie wraz z udowodnieniem, że wina ta spoczywa wyłącznie po jednej ze stron. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji kobiet, które zdecydowały się opiekować dziećmi i domem, a w wyniku zdrady i rozwodu zostały pozbawione udziału we wspólnym budżecie domowym.

Wiadomo jednak, że strona obowiązana do płacenia alimentów, nie zawsze chce to robić i rzadko kiedy godzi się z ich wysokością. Koronnym argumentem bywa w tych przypadkach możliwość zarobkowa. Wcale do rzadkości nie należą sytuacje, gdy były partner obowiązany do finansowania demonstruje przed sądem swoją umowę o pracę na kwotę równą minimalnej krajowej, co rzekomo ma uniemożliwić mu łożenie na dziecko lub byłego małżonka, który znalazł się z gorszej sytuacji materialnej. Równie często swoją trudną sytuację w oparciu o sprawozdania roczne demonstrują przedsiębiorcy, których to działalność gospodarcza przynosi rzekomo same straty lub jest na skraju bankructwa

W sytuacjach, gdy istnieją podejrzenia, że przedstawiane przez stronę dowody na temat jej rzeczywistych zarobków nie są zgodne z realnymi dochodami, warto poprosić o pomoc prywatnego detektywa. Dobre biuro detektywistyczne w takich sprawach jest w stanie wykazać nie tylko realne przychody takiej osoby, ale także przedstawić materiał dokumentujący poziom życia tej osoby, który nie pokrywa się z jej oficjalnymi poborami. Dobrym dowodem może być w także nagranie potwierdzające ukrywanie obrotów w ramach działalności gospodarczej (np. poprzez nie wystawianie paragonów fiskalnych Klientom) lub otrzymywanie wynagrodzenia za pracę w formie gotówki bez odprowadzania podatków i składek.

Częstym argumentem podnoszonym przez osoby obowiązane do płacenia alimentów na rzecz ich zmniejszenia są ich własne ograniczone możliwości zarobkowe. Dowodem bywają tutaj orzeczenia o złym stanie zdrowia, konieczność opieki nad chorą ciocią czy problemy ze znalezieniem pracy. Także tutaj agencja detektywistyczna jest w stanie pomóc ujawnić prawdziwy stan faktyczny.

<- powrót na stronę główną agencji: Agencja detektywistyczna

< Powrót do bloga
 • Agencja detektywistyczna

 • Agencja Detektywistyczna integruje w ramach jednego dużego i nowoczesnego ogólnopolskiego biura detektywistycznego najlepszych detektywów z całego kraju. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić szybki czas reakcji, ale także wysoki i wystandaryzowany poziom usług detektywistycznych oparty na kooperacji specjalistów z różnych dziedzin.

  Strona główna -> agencja detektywistyczna


 • Usługi detektywistyczne

 • Nasza Agencja Detektywistyczna swoim działaniem obejmuje cały kraj. Podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i przedsiębiorcami. Każde zlecenie to sto procent zaangażowania z naszej strony. Posiadamy doświadczenie operacyjne poza granicami kraju.

  Czytaj więcej -> usługi detektywistyczne


 • Biuro detektywistyczne

 • Nasze biuro detektywistyczne wchodzi w skład grupy biznesowej Niezależne Biuro Śledcze i działa w oparciu o wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr RD-127/2016.

  Czytaj więcej -> biuro detektywistyczne