Weryfikacja kontrahentów biznesowych

Czasem pobieżne sprawdzenia danego podmiotu w internecie może pomóc uniknąć wejścia w niekorzystną relację biznesową. Czasem jednak warto skorzystać z dokładnej weryfikacji wiarygodności partnera biznesowego zanim nawiąże się współpracę. Pomóc w tym może Agencja Detektywistyczna, która na zlecenie Klientów kompleksowo sprawdza i prześwietla podmioty gospodarcze. Co robimy w ramach tej usługi?

Zakres działań weryfikacyjnych

Oczywiście zaczynamy od rzeczy najprostszych, tych które we własnym zakresie może przeprowadzić każda inna osoba, chociaż może nie zawsze tak szybko i tak dokładnie. Mianowicie sprawdzamy dostępne rejestry, dokonujemy sprawdzenia w biurach informacji gospodarczej, oglądamy dokumenty przechowywane w KRS.

Następnie rozpoczynamy działania zmierzające do uzyskania pogłębionej wiedzy na temat firmy w następujących obszarach:

  • ekonomicznym;
  • osobowym;
  • rynkowym;
  • prawnym;

W obszarze ekonomicznym analizujemy przede wszystkim sytuację finansową. Badamy sprawozdania finansowe, sprawdzamy rzetelność wyceny majątku, weryfikujemy płynność oraz szacujemy wartość rynkową firmy. Nasi prywatni detektywi dokonują wywiadu w środowisku biznesowym dotyczącego terminowości regulowania zobowiązań.

W wymiarze osobowym oceniamy podmiot przede wszystkim pod kątem wiarygodności kadry kierowniczej. Szczególną wagę przykładamy tutaj do powiązań osobowych z innymi firmami oraz do przeszłości w kontekście ewentualnych problemów natury prawnej. Zwracamy jednak także uwagę na lojalność pracowników oraz ryzyko związane z jakością zasobów ludzkich w badanej organizacji.

weryfikacja-kontrahentow-biznesowych-detektyw

Analiza kontrahenta

Analizując kontrahenta w wymiarze rynkowym nasza agencja detektywistyczna ocenia jego pozycję w branży, renomę oraz jakość świadczonych usług lub oferowanych produktów. Sprawdzamy rzeczywiste opinie na temat podmiotu, prowokujemy kontakty, symulujemy różne sytuacje biznesowe. Badamy też perspektywy rynkowe oraz zagrożenia wynikające dla danego podmiotu z trendów na rynku. Pozwala nam to uzyskać wiedzę, jak zmieniać się będzie jego siła i rola w danym segmencie w przyszłości.

Obszar prawny dotyczy nie tylko ewentualnych obecnych problemów podmiotu z wymiarem sprawiedliwości. Badaniu przez nasze biuro detektywistyczne podlega tutaj także wywiązywanie się firmy z umów handlowych, przestrzeganie przepisów dotyczących sprawozdawczości i jawność prowadzenia biznesu. Staramy się tutaj także dokonać oceny podatności podmiotu na podejmowanie się ryzykownych aktywności, które balansują na granicy prawa. Weryfikujemy też uczciwość na poziomie operacyjnym.

Tak jak przy wszystkich świadczonych przez nas usługach detektywistycznych, także w przypadku weryfikacji kontrahentów, z naszych działań sporządzamy szczegółowe sprawozdanie, gdzie prezentujemy zgromadzone informacje w przystępny sposób. Dokument ten uzupełniamy zwykle o rekomendacje naszych detektywów dotyczące środków ostrożności zalecanych przy współpracy z danym partnerem lub proponowanego kierunku dalszych działań zmierzających do uzupełnienia zebranych już przez naszą agencję detektywistyczną informacji.

Zapewniamy profesjonalne usługi detektywistyczne! Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie Twojego potencjalnego kontrahenta zadzwoń do naszego biura nr: 663 432 777.