Doradztwo detektywistyczne dla firm

Wsparcie prywatnego detektywa w firmie

Agencja Detektywistyczna Detektyw pomaga firmom trwale zwiększać bezpieczeństwo wewnętrzne poprzez oferowanie specjalistycznego doradztwa detektywistycznego ukierunkowanego na zapobieganie zagrożeniom wynikającym z nieuczciwości pracowników, nieuczciwej konkurencji oraz aktywności przestępczej.

Wsparcie może obejmować m.in.:

  • diagnozę zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych związanych w prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • opracowywanie procedur weryfikacji uczciwości, przeszłości oraz lojalności kandydatów do pracy;
  • tworzenie procedur zapobiegających oszustwom na szkodę firmy;
  • wypracowywanie standardów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych wrażliwych;
  • tworzenie mechanizmów zapobiegających wrogiej aktywności firm konkurencyjnych;
  • pomoc w zapobieganiu inwigilacji osób zajmujących kierownicze stanowiska;
  • wdrażanie procedur ułatwiających kontrolę nad newralgicznymi dla bezpieczeństwa firmy procesami;

doradztwo-detektywistyczne-dla-firm-przedsiebiorstw-spolek-osob-publicznych

Detektyw w firmie

Każde doradztwo detektywistyczne poprzedzone jest bezpłatnym i niezobowiązującym audytem wstępnym, w ramach którego prywatny detektyw dokonuje wstępnej diagnozy i oceny ryzyk związanych z daną działalnością biznesową. Na tej podstawie nasze biuro detektywistyczne przedstawia szczegółową ofertę na doradztwo w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Doradztwo detektywistyczne oferowane przez naszą agencję detektywistyczną może mieć charakter:

  • jednorazowy – ukierunkowany na likwidację zdiagnozowanych zagrożeń;
  • trwały – obejmujący stały monitoring ryzyk i ich bieżące ograniczanie w ślad za obraną strategią;

Cały proces doradztwa jest dokumentowany przez naszych detektywów i jest udostępniany do swobodnego użytku Klienta. Może tym samym zostać powtórnie wykorzystany w dowolnym momencie w przyszłości.

Zapewniamy profesjonalne usługi detektywistyczne! Jeżeli potrzebujesz pomocy w zebraniu dowodów zdrady lub weryfikacji uczciwości partnera zadzwoń do naszego biura nr: 663 432 777.

<- powrót na stronę główną agencji: Agencja detektywistyczna