Dowody zdrady

Dowody zdrady to zdecydowanie najczęstszy cel, jaki stawiają prywatnemu detektywowi Klienci każdej agencji detektywistycznej w Polsce. Zleceniodawcy nasze biura detektywistycznego szukają dowodów zdrady w dwóch kontekstach:

 • w przypadku małżeństw – na potrzeby sprawy rozwodowej;
 • w przypadku związków partnerskich – dla uzyskania potwierdzenia swoich podejrzeń dotyczących uczciwości i wierności partnera;

Dowody zdrady na potrzeby sprawy rozwodowej

Nie istnieją uniwersalne zasady udowadniania niewierności partnera przed sądem. Sędziowie swobodnie oceniają materiał dowodowy przedstawiany przez strony w na salach rozpraw i dokonują jego interpretacji w świetle innych okoliczności towarzyszących procesowi. Zatem dowód, który może przesądzić o uznaniu jednego z partnerów winnego rozpadu małżeństwa w jednej sprawie, może okazać się niewystarczający w innym procesie.

Dlatego bardzo istotną kwestią jest ścisła współpraca prywatnego detektywa z reprezentującym Klienta radcą prawnym lub adwokatem. Bowiem dowody zdrady zbierane przez biuro detektywistyczne powinny być ukierunkowane na realizację strategii procesowej i stanowić potwierdzenie tez wysuwanych przez stronę sporu.

Przykładowe dowody zdrady partnera, które może dostarczyć dobry detektyw swojemu Klientowi:

 • dokumentacja spotkań partnera z kochankiem w miejscach publicznych;
 • materiał potwierdzający spędzanie czasu w jednym pomieszczeniu przez parę kochanków (np. wspólna noc w hotelu lub regularne wspólne pobyty w przerwie obiadowej w mieszkaniu jednego z kochanków);
 • informacje zdobyte w wyniku wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w otoczeniu społecznym kochanków;
 • dane potwierdzające zakup prezentów dla osoby trzeciej;
 • zapis monitoringu lub informacje o płatności kartą kredytową potwierdzające obecność partnera w innym niż deklarowane Klientowi miejsce;
 • ślady materiału genetycznego osoby trzeciej wykryte na bieliźnie partnera;

Oczywiście sposób wykorzystania zebranych przez detektywa i przedstawionych w sprawozdaniu dowodów zdrady zależy już od Klienta i jego prawnika. Bywa jednak często tak, że realizujący zlecenie detektywi są powoływani na świadków i dodatkowo przepytywani przez strony procesu na okoliczność szczegółów dotyczących udokumentowanej niewierności.

Dowody zdrady w związkach partnerskich

Nieco inaczej sprawa dowodów zdrady ma się w związkach partnerskich. Tutaj Klienci naszego biura detektywistycznego oczekują jedynie zebrania takich materiałów, które dla nich samych w dostateczny sposób udowodnią zdradę lub nieuczciwość. Czasem wystarczy jedynie złapanie partnera na kłamstwie odnośnie godziny wyjścia z pracy, a czasem jest to dokumentacja potwierdzająca codzienne spotkania na przestrzeni kilku tygodni. Bardzo często nasi Klienci chcą poznać dane osoby trzeciej i uzyskać wiedzę na temat czasu trwania danej relacji.

W przypadku zleceń dotyczących relacji partnerskich, sukces w największym stopniu zależy od współpracy z Klientem i wiarygodności informacji przekazywanych na bieżąco agencji detektywistycznej. Bowiem detektyw w ślad za rzetelnymi wskazówkami Zleceniodawcy jest w stanie zdecydowanie szybciej dokonać wartościowych ustaleń i tym samym zakończyć zlecenie w krótszym czasie wystawiając tym samym niższy rachunek końcowy.

Nie istnieją uniwersalne dowody zdrady.

<- powrót na stronę główną agencji: Agencja detektywistyczna

< Powrót do bloga
 • Agencja detektywistyczna

 • Agencja Detektywistyczna integruje w ramach jednego dużego i nowoczesnego ogólnopolskiego biura detektywistycznego najlepszych detektywów z całego kraju. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić szybki czas reakcji, ale także wysoki i wystandaryzowany poziom usług detektywistycznych oparty na kooperacji specjalistów z różnych dziedzin.

  Strona główna -> agencja detektywistyczna


 • Usługi detektywistyczne

 • Nasza Agencja Detektywistyczna swoim działaniem obejmuje cały kraj. Podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i przedsiębiorcami. Każde zlecenie to sto procent zaangażowania z naszej strony. Posiadamy doświadczenie operacyjne poza granicami kraju.

  Czytaj więcej -> usługi detektywistyczne


 • Biuro detektywistyczne

 • Nasze biuro detektywistyczne wchodzi w skład grupy biznesowej Niezależne Biuro Śledcze i działa w oparciu o wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr RD-127/2016.

  Czytaj więcej -> biuro detektywistyczne