Tajemniczy Klient

Agencja Detektywistyczna Detektyw realizuje na zlecenie Klientów badania typu „tajemniczy klient”. Czynność taka polega najczęściej na kontrolowanym, czasem tylko pozorowanym, zakupie produktu lub usługi, celem oceny jakości dobra lub określenia poziomu obsługi Klienta. Jednak w odniesieniu do usług biura detektywistycznego, usługa ta nabiera o wiele szerszego zastosowania niż ma to miejsce z przypadku restauracji czy stacji benzynowych.

Sprawdzanie jakości obsługi oraz uczciwości klientów

Detektyw, na zlecenie Klienta biznesowego lub nawet osoby prywatnej, może dokonać próby zawarcia transakcji ze wskazanym kontrahentem między innymi w następujących celach:

 • uzyskania wyceny lub kosztorysu za daną usługę (sondowanie ceny);
 • przetestowania określonej strategii negocjacyjnej i oceny jej skuteczności w przypadku tego konkretnego kontrahenta;
 • pobrania wzorca umowy celem wcześniejszego zapoznania się z jej warunkami;
 • sprawdzenia reakcji kontrahenta na określone propozycje biznesowe;
 • ustalenia gotowości tego kontrahenta do ustępstw;

weryfikacja-jakosci-obslugi-tajemniczy-klient

Tajemniczy klient, zakupy kontrolowane 

Detektyw realizujący usługę tajemniczego klienta może także być nastawiony na uzyskanie informacji o praktykach zakazanych lub stanowiących przejaw nieuczciwej konkurencji. Dyskredytowanie produktu czy usługi naszego Klienta, na przykład poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji czy plotek, może być podstawą do wysunięcia roszczeń lub dać możliwość przygotowania stosownej reakcji na tego typu nieetyczne praktyki.

Zakupy kontrolowane i pozorowane realizowane przez nasze biuro detektywistyczne mogą dotyczyć:

 • zakupu nieruchomości w celu wysondowania gotowości sprzedawcy do negocjacji ceny;
 • nabycia pojazdu wraz z oceną rzeczoznawczą;
 • zakupu robót budowlanych i być połączone z analizą portfolio robót i oceną solidności dotychczas zrealizowanych prac;
 • nabycia przedsiębiorstwa celem dotarcia do informacji o rzeczywistej kondycji firmy;

Niezależnie przeprowadzamy także symulacje i prowokacje mające sprawdzić nastawienie kontrahenta wobec takich okoliczności:

 • naprawa lub serwis gwarancyjny;
 • reklamacja;
 • nierzetelność pracownika;

Uzyskane w toku tego typu czynności informacje pozwalają przewidzieć postawę kontrahenta w przypadku wystąpienia tego typu okoliczności w trakcie współpracy, dzięki czemu nasi Klienci mogą świadomie wchodzić w kooperację lub być przygotowanym na określony scenariusz działania drugiej strony.

Nasi prywatni detektywi przez przystąpieniem do realizacji tego typu usług dokonują wnikliwego rozeznania w branży oraz rozpoznania oczekiwań Klienta. Dzięki temu Zleceniodawcy otrzymują wartościowy i rzetelny raport sporządzony przez nasze biuro detektywistyczne.

Zapewniamy profesjonalne usługi detektywistyczne! Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawdzenia jakości obsługi Twoich klientów zadzwoń do naszego biura nr: 663 432 777.