Cennik usług detektywistycznych 2023

Ze zrozumiałych względów cena usług detektywistycznych stanowi istotny czynnik dla Klienta przy wyborze prywatnego detektywa. Realizując politykę jawności i transparentności wobec naszych Zleceniobiorców, prezentujemy koszty wybranych usług. Ze względu jednak na to, że każde zlecenie jest jednak różne, jest realizowane w innym terenie oraz warunkach, ceny poniższe mają jedynie charakter poglądowy i w zależności od specyficznych okoliczności mogą się znacznie różnić i to w każdą ze stron.

Godzina pracy prywatnego detektywa – cennik

Godzina pracy operacyjnej naszego prywatnego detektywa w większości przypadków wynosi od 80 PLN netto do 200 PLN netto. Praca ta może na przykład polegać na obserwacji, wywiadach środowiskowych, poszukiwaniu osób, dokonywaniu ustaleń majątkowych.

Stawka ta jest tym niższa, im większy jest jednorazowo zakupiony pakiet godzin i im bardziej przewidywalne jest zadanie. Może jednak wzrosnąć w przypadku konieczności zastosowania niestandardowych środków technicznych. Detektyw może w ramach takich zakupionych przez Klienta godzin realizować zadania zgodnie z przedstawionym przez Klienta planem działania i tym samym być do jego bezpośredniej dyspozycji.

Zbieranie dowodów zdrady – cennik

Zlecenia detektywistyczne polegające na udokumentowaniu niewierności to największa grupa zleceń trafiająca do agencji w Polsce. Nasze biuro detektywistyczne realizuje tego typu zadania zwykle w ciągu 10-14 dni, a łączny rachunek dla Klienta w zdecydowanej większości tego typu przypadków zawiera się w przedziale od 2500 PLN netto do 6000 PLN netto.

Bywają jednak takie sprawy, które dzięki dobrym informacjom wstępnym od Zleceniodawcy oraz skutecznie układającej się współpracy z informatorami (najczęściej żona, sąsiedzi, znajomi z pracy), mogą zakończyć się już po kilku godzinach pracy operacyjnej zebraniem wartościowych materiałów dowodowych.

Nie bez znaczenia dla portfela naszych Klientów korzystających z naszej pomocy w kwestii niewierności i zdrady jest także to, że nasze biuro detektywistyczne oferuje kompleksową obsługę tego typu spraw nie tylko na poziomie zbierania dowodów, ale także na poziomie prawnym i procesowym. Niektórzy nasi detektywi są adwokatami i radcami prawnymi, dlatego mogą przeprowadzić Zleceniodawcę także przez sprawy sądowe związane z rozwodem, podziałem majątku, alimentami i ustaleniem opieki nad dziećmi. Taka całościowa usługa nie tylko oznacza zdecydowanie niższy koszt niż w przypadku ich oddzielnego zakupu u różnych podmiotów, ale przede wszystkim daje gwarancję konsekwentnej strategii działania na rzecz Klienta oraz poprawnego i dyskretnego obiegu informacji, gdyż od początku do końca znajdują się one w gestii naszej agencji detektywistycznej.

Cennik usług detektywistycznych

Kontrola rodzicielska – cennik

Zlecenia polegające na kontroli rodzicielskiej, czyli obserwacji dziecka lub kontroli sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, zamykają się zwykle kwotą od 1500 PLN netto do 4000 PLN netto.

Ustalanie miejsca pobytu lub zamieszkania – cennik

Nasi Klienci często potrzebują znać dokładny adres zamieszkania lub miejsce pobytu wskazanej osoby na terenie Polski. Realizacja takiej usługi w naszym biurze detektywistycznym kosztuje zwykle od 1000 PLN do 3000 PLN. Nasz detektyw może jednak ustalić także miejsce pobytu osoby przebywającej poza granicami naszego kraju. W takim przypadku, cena usługi może zawierać sie w przedziale od 2000 PLN aż do 10 000 PLN w zależności od znanych okoliczności i dostarczonych informacji.

Śledztwa w sprawach karnych – cennik

Na życzenie naszych Klientów, pokrzywdzonych lub niesłusznie obwinianych, pomagamy im w sprawach karnych. Działania operacyjne polegające na analizie akt sprawy, zbieraniu dowodów czy składaniu wniosków dowodowych organom ścigania, w zależności od stopnia zawiłości sprawy, kosztują zwykle od 2000 PLN netto do aż 10 000 PLN netto. Przy czym istnieje możliwości prowadzenia rozliczeń w oparciu o przepracowane przez naszych detektywów, kryminalistyków oraz radców prawnych godziny.

Ujawnianie majątku – cennik

Działania ukierunkowane na ujawnienie składników majątku wskazanej osoby fizycznej lub prawnej kończą się zwykle rachunkiem od 1500 PLN netto do 3000 PLN netto.

Poszukiwanie osób ukrywających się – cennik

Realizując dla naszych Klientów zadania polegające na ujawnianiu miejsca pobytu osób, które z jakiś powodów postanowiły się ukryć przed światem zewnętrznym, wystawiamy rachunki końcowe na kwotę od 3000 PLN do nawet 15 000 PLN.

Doradztwo detektywistyczne dla firm – cennik

Firmom chcącym trwale poprawić bezpieczeństwo swojej działalności oferujemy pomoc naszych prywatnych detektywów w zakresie diagnozy i optymalizacji ryzyka. Takie doradztwo detektywistyczne pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tak niepożądanych zdarzeń jak kradzież mienia firmy, nadużywanie aktywów przedsiębiorstwa przez pracowników firmy czy wyciek tajemnic handlowych do konkurencji. Godzina doradztwa realizowanego przez doświadczonego detektywa biznesowego kosztuje 250 PLN netto.

Podane powyżej ceny usług detektywa są orientacyjne dla najbardziej popularnych miejsc działania naszej agencji detektywistycznej – Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Koszalin, Elbląg, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń. Podane widełki mogą stanowić jedynie punkt odniesienie dla około 80 % zleceń z danej kategorii i nie uwzględniają zleceń skrajnie trywialnych (a tym samym bardzo tanich) oraz skrajnie trudnych, których cena może znacznie wykraczać poza podany przedział cenowy.

Wszystkie wyszczególnione powyżej ceny uwzględniają całkowity koszt realizacji typowych zleceń, to znaczy że zawierają koszt pracy detektywa, koszty paliwa, koszty noclegu czy koszt wypożyczenia sprzętu elektronicznego. Klient nie ponosi także żadnych dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem sprawozdania z realizacji usługi oraz koniecznością stawienia się naszego detektywa w sądzie w charakterze świadka.

Bliższą wycenę sprawy można uzyskać kontaktując się z nasza infolinią lub wysyłając zapytanie o szacunkową wycenę zlecenia detektywistycznego na adres cennik@agencjadetektywistyczna.com.pl.

UWAGA! Wprawdzie nasz cennik nie podlega negocjacji, jesteśmy bardzo elastyczni w kwestii równych modeli rozliczeń oraz zapewnienia Klientowi optymalnego poziomu kontroli nad budżetem zlecenia. Możemy jednak zapewnić atrakcyjne rabaty w przypadku równoległego korzystania z usług naszych adwokatów i radców prawnych.