Zdrada i dowody zdrady

Zdrada według słownika języka polskiego to przede wszystkim działanie na szkodę państwa lub narodu. Prywatni detektywi mają jednak przede wszystkim styczność z drugim tego słowa znaczeniem – mianowicie zachowaniem noszącym znamiona niewierności lub zwykłej nieuczciwości wobec partnera życiowego.

Detektyw w swojej pracy styka się z różnymi rodzajami niewierności. Najczęściej jest to nadmierna uwaga skoncentrowana na innym partnerze przejawiająca się zaangażowaniem uczuciowym. Zdarza się też, że ta uwaga nakierowana jest nawet na więcej niż jedną obcą osobę równocześnie. Czasem znajomości mają charakter czysto fizyczny, czasem nacechowane są zależnością finansową.

wparcie-detektywa-zdrada

Zbieranie dowodów zdrady

Celem prywatnego detektywa w przypadku zlecenia dotyczącego zdrady jest przede wszystkim zebranie materiału dokumentującego charakter takiej znajomości ze szczególnym naciskiem na dowody świadczące o intensywności oraz regularności kontaktów. Dlatego realizacja tego typu zleceń wymaga zwykle długich godzin obserwacji na przestrzeni przynajmniej kilku tygodni. Oczywiście nie musi się ona odbywać w trybie ciągłym, ale na tyle często, aby z zebranych materiałów można było wysnuć wniosek o częstotliwości pewnych zachowań.

Zlecenia dotyczące dokumentowania niewierności przebiegają jednak wielopłaszczyznowo. Zbierając dowody zdrady nie poprzestajemy jedynie na obserwacji, ale także wykonujemy szereg innych czynności operacyjnych nakierowanych na udowodnienie bliskiej relacji pomiędzy dwiema osobami. Analizujemy monitoringi, przeglądamy rachunki i wyciągi z konta, czasem nawet zmuszeni jesteśmy szperać w śmieciach. Rejestrujemy wszelkie przejawy aktywności osób mogące świadczyć o ich zaangażowani uczuciowym. Dzięki temu zebrany przez nasze biuro detektywistyczne materiał wraz z dowodami zdrady oraz przedstawiony Zleceniodawcy raport jest wiarygodny i kompletny, a tym samym stanowi bardzo istotny element decydujący o sukcesie Klienta w sprawie rozwodowej.

Zapewniamy profesjonalne usługi detektywistyczne! Jeżeli potrzebujesz pomocy w zebraniu dowodów zdrady lub weryfikacji uczciwości partnera zadzwoń do naszego biura nr: 663 432 777.