Jak pracujemy

Sporo naszych Klientów żywi obawy przed pierwszym spotkaniem z naszym detektywem. Dlatego postanowiliśmy w skrócie opisać typowy dla naszej agencji detektywistycznej proces obsługi Klienta.

Jak wygląda kontakt i współpraca z prywatnym detektywem?

  1. Pierwszy kontakt z naszym detektywem odbywa się zwykle telefonicznie za pośrednictwem naszego centrum obsługi. Dyżurujący prywatny detektyw stara się uzyskać od potencjalnego Klienta podstawowe informacje o jego problemie oraz przygotować go na pierwsze spotkanie.
  2. Nasz detektyw umawia bezpłatne i całkowicie niezobowiązujące spotkanie w dogodnym dla Klienta miejscu i czasie, dbając o zachowanie dyskrecji. Spotkanie to może zatem odbyć się w jednym z naszych biur terenowych, w centrali Agencji Detektywistycznej Detektyw, u Klienta lub w miejscu publicznym dostosowanym do stylu życia Klienta.
  3. Detektyw dodatkowo, przy udziale Klienta, analizuje zasadność obecności na spotkaniu osób wspierających – psychologa, radcy prawnego lub kryminalistyka.
  4. Na spotkaniu z Klientem nastawiamy się na poznanie jego problemu oraz zebranie możliwie szerokiego wywiadu o okolicznościach sprawy. Chętnie jednak odpowiadamy na pytania dotyczące sposobu naszej pracy oraz warunków współpracy z naszym biurem detektywistycznym.
  5. W przypadku standardowych spraw (zdrada, poszukiwanie osób, weryfikacja kontrahentów, ustalanie majątku) jeszcze w trakcie takiego spotkania jesteśmy w stanie nie tylko przedstawić szacunkową wycenę usługi detektywistycznej, ale także naszkicować i przedstawić Klientowi do akceptacji ramowy plan działania w jego sprawie. Jeśli nasza propozycja zyska akceptację, droga do zawarcia umowy jest otwarta, a działania można rozpocząć niemal natychmiast.
  6. W sprawach bardziej zawiłych, wymagających wstępnego rozpoznania operacyjnego, umawiamy się na kolejne spotkanie, na których prezentujemy ustalenia wstępne i rozpatrujemy problem Klienta w kontekście pozyskanych już informacji.
  7. W trakcie realizacji zlecenia, pozostajemy do dyspozycji Klienta, który posiada bezpośredni kontakt do nadzorującego sprawę detektywa. Na dodatek każdy Zleceniodawca może być pewnym, że to właśnie agencja detektywistyczna skontaktuje się z nim w sytuacji pozyskania istotnych dla jego sprawy informacji. To nas rzeczywiście wyróżnia na rynku.
  8. Po zakończeniu zlecenia, Klient otrzymuje sprawozdanie detektywa z przeprowadzonych czynności. Taki dokument zawiera ustalenia faktyczne oraz załączniki w postaci zebranych przez śledczego materiałów źródłowych (zdjęcia, filmy, nagrania audio, dokumenty, dowody rzeczowe).
  9. Prywatny detektyw nadzorujący sprawę pozostaje do dyspozycji Klient także po zakończeniu czynności detektywistycznych. Może służyć doradztwem lub stawiennictwem w sądzie jako świadek.

Zaprezentowany powyżej model jest najczęściej spotykanym schematem realizacji zlecenia detektywistycznego w Agencji Detektywistycznej Detektyw. Jednak specyfika naszej pracy każe nam zaznaczyć, że bardzo często powyższy proces ulega zmianie w zależności od okoliczności sprawy oraz obiektywnych warunków.

Sprawdź naszą ofertę: Usługi detektywistyczne