Detektyw online

Wszystkim swoim Klientom nasze biuro detektywistyczne oferuje usługę detektyw online. Polega na zdalnej obsłudze Zleceniodawcy w oparciu o zawartą wcześniej na piśmie umowę detektywistyczną.

Ta forma współpracy polecana jest przede wszystkim tym, którzy regularnie korzystają ze wsparcia prywatnego detektywa, nawet wtedy gdy pojedyncze sprawy są relatywnie niewielkiej wagi. Przedmiotem działań podejmowanych w ramach usługi detektyw online mogą być zatem typowe czynności detektywistyczne, takie jak ustalenia majątkowe czy teleadresowe, weryfikacja szkód zgłaszanych ubezpieczycielom czy obserwacja wskazanych osób. Jednak w ramach takiej kooperacji oferujemy naszym Klientom doraźną pomoc telefoniczną oraz doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, informatyki śledczej, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i wielu innych dziedzin wykorzystywanych każdego dnia w naszej rutynowej działalności detektywistycznej.

Usługi detektywistyczne przez internet -online

Atutem tej usługi jest przede wszystkim łatwość przekazywania zadań do biura detektywistycznego i względnie szybki czas podjęcia działań operacyjnych w danej sprawie (nawet do 2 godzin od chwili zgłoszenia). Każdy nasz Klient korzystający z usługi detektyw online posiada jednego detektywa wspierającego, który koordynuje wszystkie czynności realizowane na jego rzecz. Kontakt z nim może odbywać się zarówno przez telefon, jak i poprzez kanały komunikacji elektronicznej.

W ramach usługi detektyw online oferujemy dwa modele rozliczeń:

  • ryczałtowy – obejmujący określony z góry pakiet godzin operacyjnych będących w dyspozycji Klienta;
  • godzinowy – w zależności od rzeczywiście wykorzystanych przez Klienta zasobów naszego biura detektywistycznego.

Umowę na obsługę detektywistyczną poprzez kanały komunikacji elektronicznej i zdalnej można zawrzeć osobiście w jednym z naszych oddziałów wojewódzkich lub drogą pocztową zgodnie z obowiązującą w naszej agencji procedurą zawierania umów detektywistycznych na odległość. Osoby i podmioty gospodarcze zainteresowane usługą detektyw online zapraszamy do kontaktu z naszym centrum operacyjnym pod numerem telefonu 663 432 777 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej detektyw-online@agencjadetektywistyczna.com.pl.