Typowa sprawa rozwodowa z udziałem prywatnego detektywa

Rozwód to niezwykle trudne i emocjonalnie obciążające doświadczenie, szczególnie jeśli ma on wyniknąć z niewierności jednej ze stron. W takiej sytuacji, prywatny detektyw może odegrać ważną rolę w zebraniu niezbędnych dowodów, które będą mogły być przedstawione w sądzie podczas procesu rozwodowego. Poniżej przedstawiamy typowy przykład udziału prywatnego detektywa w pozyskaniu dowodów oraz jego pomocy w przygotowaniu dokumentów rozwodowych i udział w procesie sądowym.

rozwod-orzeczenie-winy-zdrada-detektyw

Romans w małżeństwie rozwód i orzeczenie o winie

W opisywanym przypadku kobieta podejrzewała swojego męża o romans, ale nie posiadała wystarczających dowodów, aby to potwierdzić. Zwróciła się więc do prywatnego detektywa, który przeprowadził szczegółowe śledztwo i potwierdził podejrzenia kobiety. Detektyw zbierał materiał dowodowy, dokumentując każdą sytuację, która mogła świadczyć o zdradzie męża.

Po zebraniu wystarczającej ilości dowodów, prywatny detektyw pomógł kobiecie w złożeniu papierów rozwodowych oraz w czasie procesu rozwodowego zeznawał w charakterze świadka. Sąd rozpatrując sprawę, uznał, że mąż rzeczywiście dopuścił się zdrady i jest winien rozpadu pożycia małżeńskiego. W wyniku orzeczenia kobieta otrzymała rozwód z orzeczeniem o winie oraz przyznano jej prawa do opieki nad dziećmi, mieszkanie oraz wysokie alimenty.

W przypadku rozwodu, orzeczenie o winie może wpłynąć na decyzję sądu w sprawie podziału majątku oraz prawa do opieki nad dziećmi. Dlatego też, zebranie wystarczających dowodów jest kluczowe dla uzyskania korzystnego dla siebie orzeczenia. Prywatny detektyw może pomóc w zebraniu niezbędnych dowodów, które będą mogły być przedstawione w sądzie, a także w udzielaniu porad i pomocy w czasie całego procesu rozwodowego. Należy pamiętać, że samo dopuszczenie się zdrady nie jest dla sądu wystarczającym dowodem na rozpad pożycia małżeńskiego. Ważne jest przedstawienie kluczowych dla sądu dowodów potwierdzających winę.

Rozwód z orzeczeniem o winie opartym na dowodach zebranych przez prywatnego detektywa jest sytuacją, w której detektyw może odegrać kluczową rolę. Pomaga on w zebraniu wystarczających dowodów oraz w udzielaniu porad i pomocy w czasie procesu rozwodowego. Dzięki temu, kobieta w opisywanym przypadku otrzymała korzystne orzeczenie sądu, które zabezpieczyło jej prawa do opieki nad dziećmi, mieszkanie oraz wysokie alimenty.

Jak wygląda współpraca z detektywem rozwodowym

W zależności od ustaleń z klientem prywatny detektyw może zająć się wyłącznie potwierdzeniem niewierności i zebraniem materiałów dowodowych lub we współpracy z radcą prawnym całym procesem rozwodowym.

 1. Kontakt z klientem, ustalenie szczegółów i zakresu zlecenia.
 2. Analiza zebranych od klienta informacji oraz przygotowanie wyceny działań operacyjnych.
 3. Działania operacyjne mające potwierdzić lub wykluczyć zdradę.
 4. Jeżeli podejrzenia się potwierdzą detektyw przystępuje do zebrania i zabezpieczenia niezbędnych w sądzie materiałów dowodowych.
 5. Kontakt oraz współpraca z radcą prawnym w celu przygotowania sprawy rozwodowej.
 6. Wypełnienie wniosku rozwodowego – wniosek ten musi zawierać podstawowe informacje o stronach, powód rozwodu oraz oświadczenie o zgodzie lub sprzeciwie co do rozwodu.
 7. Dołączenie dokumentów – do wniosku należy dołączyć m.in. odpis aktu małżeństwa, dokumenty potwierdzające posiadanie wspólnych dzieci, a także dowody uzasadniające powód rozwodu.
 8. Opłacenie kosztów sądowych – przed rozpoczęciem procesu rozwodowego należy uiścić wymagane koszty sądowe, takie jak opłata za wniesienie pozwu czy opłata za postępowanie rozpoznawcze.
 9. Przeprowadzenie mediacji – zanim sprawa trafi do sądu, strony powinny przeprowadzić mediacje w celu rozwiązania sporu. W przypadku, gdy mediacje nie przynoszą skutku, można zgłosić sprawę do sądu.
 10. Złożenie wniosku o orzeczenie rozwodu – po spełnieniu wymaganych formalności, należy złożyć wniosek o orzeczenie rozwodu do sądu. Wniosek ten musi być skierowany do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony.
 11. Udział w procesie sądowym – po złożeniu wniosku, strony muszą uczestniczyć w procesie sądowym, tj. składać wyjaśnienia, odpowiadać na pytania oraz przedstawiać dowody, które potwierdzają ich stanowisko.

Należy pamiętać, że każdy przypadek sprawy rozwodowej w oparciu o materiał dowodowy zebrany przez prywatnego detektywa jest inny. Działanie detektywa wymaga ścisłej współpracy z klientem oraz pełnej dyskrecji z obu stron. Nasza agencja detektywistyczna zapewnia nadzór nad całym procesem oraz w razie potrzeby opiekę prawną i psychologiczną.

Jeżeli podejrzewasz partnera o zdradę zadzwoń do nas. Zapewniamy pełną dyskrecję! Tel: 663 432 777

< Powrót do bloga
 • Agencja detektywistyczna

 • Agencja Detektywistyczna integruje w ramach jednego dużego i nowoczesnego ogólnopolskiego biura detektywistycznego najlepszych detektywów z całego kraju. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić szybki czas reakcji, ale także wysoki i wystandaryzowany poziom usług detektywistycznych oparty na kooperacji specjalistów z różnych dziedzin.

  Strona główna -> agencja detektywistyczna


 • Usługi detektywistyczne

 • Nasza Agencja Detektywistyczna swoim działaniem obejmuje cały kraj. Podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i przedsiębiorcami. Każde zlecenie to sto procent zaangażowania z naszej strony. Posiadamy doświadczenie operacyjne poza granicami kraju.

  Czytaj więcej -> usługi detektywistyczne


 • Biuro detektywistyczne

 • Nasze biuro detektywistyczne wchodzi w skład grupy biznesowej Niezależne Biuro Śledcze i działa w oparciu o wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr RD-127/2016.

  Czytaj więcej -> biuro detektywistyczne