Ujawnianie majątku

Klienci naszego biura detektywistycznego coraz częściej korzystają z pomocy naszych detektywów w sytuacjach, gdy w grę wchodzą kwestie majątkowe. W przypadku osób fizycznych sprawy te dotyczą najczęściej podziału wypracowanego w toku małżeństwa dorobku oraz sporów pomiędzy rodzicami dotyczących wysokości alimentów na wspólne dziecko.

Jak sprawdzić majątek osobisty partnera, wspólnika?

Zdecydowanie szersze spektrum mają te zagadnienia w przypadku usług detektywistycznych dla biznesu. Tutaj spotykamy się z następującymi zleceniami od naszych Klientów:

 • ustalanie majątku dłużnika celem przeprowadzenia skutecznej windykacji należności;
 • ujawnianie majątku kontrahenta celem oceny jego sytuacji ekonomicznej;
 • konfrontacja majątku kontrahenta wykazywanego w sprawozdaniach finansowych z majątkiem rzeczywistym;
 • sprawdzanie stanu majątkowego w kontekście wykazywanych dochodów;
 • wycena nietypowych składników majątku;

ujawnienie-majatku-partnera-wspolnika-dluznika

Ustalenie majątku prywatny detektyw

Podejmując się ustaleń majątkowych, Agencja Detektywistyczna Detektyw prowadzi czynności polegające m.in. na:

 • sprawdzaniu rejestrów (np. gruntów, przedsiębiorców);
 • przeszukiwaniu baz biur informacji gospodarczych;
 • wywiadach środowiskowych;
 • obserwacji osób i mienia;
 • prowokacjach związanych z zakupem składników majątku;
 • badaniu rzeczywistych (a nie tych publicznie ujawnianych) powiązań osobowych i biznesowych;
 • ocenie statusu majątkowego na podstawie stylu i trybu życia;
 • śledzeniu przepływów pieniężnych;

Poza wymienionymi powyżej, nasza agencja detektywistyczna posiada szeroki katalog działań operacyjnych wykorzystujących wypracowane przez lata kontakty osobiste i biznesowe. Pozwala to dostarczać naszym Klientom wiarygodne informacje w optymalnym czasie.

Wszystkie ustalenia majątkowe realizowane przez nasze biuro detektywistyczne są bardzo dobrze udokumentowane w sprawozdaniu końcowym prywatnego detektywa prowadzącego daną sprawę. Mogą zatem posłużyć za gotowy załącznik do spraw sądowych lub do wniosków kierowanych do komorników sądowych.

Zapewniamy profesjonalne usługi detektywistyczne! Jeżeli potrzebujesz pomocy w ujawnieniu majątku partnera lub wspólnika zadzwoń do naszego biura nr: 663 432 777.