Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy dla firm

Wywiad gospodarczy to jedna z najczęściej zlecanym nam usług detektywistycznych przez przedsiębiorstwa. To zarazem bardzo szeroka kategoria działań, na którą składa się zwykle masowa weryfikacja wiarygodności kontrahentów, zakrojone na szeroką skalę badania rynkowe obejmujące daną branżę lub dany region geograficzny oraz kompleksowa analiza ryzyka poszerzona o rekomendacje i wnioski.

Czy potrzebny Twojej firmie ekspert od wywiadu gospodarczego?

Z wywiadu gospodarczego korzystają przeważnie firmy pracujące nad strategią lub stojące u progu ważnych decyzji biznesowych. Naszymi Klientami są także podmioty, które padły ofiarą nieuczciwej gry konkurencji. Nasze biuro detektywistyczne poleca jednak tę usługę przede wszystkim tym, którzy chcą podnieść swoja wiedzę o rynku oraz poprawić swoje wyniki finansowe dzięki pozyskaniu cennych dla siebie informacji i przełożenie ich na przewagi.

Zalety wywiadu gospodarczego:

 1. Wywiad gospodarczy pomaga zidentyfikować potencjalne ryzyka związane z działalnością firmy, takie jak nieuczciwi partnerzy biznesowi czy potencjalni konkurenci. Unikniesz potencjalnych pułapek i podejmiesz lepiej przemyślane decyzje.
 2. Wywiad gospodarczy pozwala dokładnie zbadać firmy i osoby, z którymi firma zamierza nawiązać współpracę. Pozwala to unikać współpracy z podejrzanymi podmiotami, które mogą w przyszłości wpłynąć negatywnie na reputację lub stabilność firmy.
 3. Wywiad gospodarczy może pomóc w wykryciu napięć wśród pracowników, oszustw i kradzieży wewnętrznych lub nadużyć finansowych w firmie.
 4. Wywiad gospodarczy pomaga zrozumieć strategie i działania konkurencji. Pozyskane informacje mogą posłużyć jako cenne wskazówki do opracowania bardziej efektywnej strategii biznesowej.
 5. Wywiad gospodarczy pomaga śledzić rynkowe trendy i zmiany, co pozwala na dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.
 6. W razie konieczności przeprowadzenia dochodzenia lub zbierania dowodów w sprawach prawnych związanych z działalnością firmy, prywatny detektyw może dostarczyć niezbędne informacje i materiały dowodowe.

Należy pamiętać, że nasza agencja działa z zachowaniem pełnej poufności, co oznacza, że informacje dotyczące firmy i jej działań pozostają w ścisłej tajemnicy.

wywiad-kontrwywiad-gospodarczy-prywatny-detektyw

Sprawdzanie wiarygodności partnerów biznesowych

Tak samo jak analiza wiarygodności partnerów, tak samo wywiad gospodarczy jest przeprowadzany na wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie ekonomicznej pracujemy nad informacjami na temat rynku, na którym działa nasz Zleceniodawca. Prywatni detektywi zbierają dane ilościowe i jakościowe pochodzące z wielu podmiotów (obrót, sprzedaż, rentowność, zatrudnienie, lojalność pracowników, rotacja zatrudnienia, bezpieczeństwo informacji, etc.). W obszarze prawnym zbieramy uwarunkowania formalne istniejące w danej branży oraz powiązania pomiędzy kluczowymi graczami (kapitał, własność, kontrola).

Zebrane przez nasze biuro detektywistyczne dane są przetwarzane i analizowane przez analityków i statystyków w narzędziach dostosowanych do ilości zebranych informacji (od arkuszy kalkulacyjnych poprzez oprogramowanie obsługujące hurtownie danych wyposażone w narzędzie business inteligence). Następnie zarówno w formie szczegółowego raportu oraz przystępnej prezentacji są przedstawiane Klientowi.

Sprawdzenie wiarygodności partnera biznesowego przez prywatnego detektywa może dostarczyć wielu cennych informacji i przyczynić się do podjęcia lepiej przemyślanych decyzji. Oto niektóre z głównych zalet tego typu działań:

 1. Nasza agencja posiada dostęp do różnorodnych źródeł informacji, które mogą uzupełnić dane dostępne publicznie. Dzięki temu można otrzymać bardziej wszechstronny obraz o partnerze biznesowym, w tym o jego historii, reputacji oraz relacjach z innymi podmiotami.
 2. Możemy przeprowadzić dogłębne dochodzenie w sprawie partnera biznesowego, co pozwala zidentyfikować potencjalne oszustwa lub nieuczciwe praktyki stosowane w przeszłości, które mogłyby wpłynąć negatywnie na interesy Twojej firmy.
 3. Dzięki informacjom dostarczonym przez naszą agencję detektywistyczną, możesz ocenić stopień ryzyka związanego z planowaną współpracą. Pozwala to unikać podejmowania decyzji opartych na niepełnych lub niepewnych danych.
 4. Sprawdzenie wiarygodności partnera biznesowego pozwala na uniknięcie współpracy z podmiotami o wątpliwej reputacji, co może wpłynąć negatywnie na wizerunek Twojej firmy.
 5. Badanie partnera biznesowego pozwala ocenić jego stabilność finansową, co może być kluczowe dla zminimalizowania ryzyka związanego z ewentualnymi opóźnieniami w płatnościach lub niewywiązaniem się z umowy.
 6. Nasza agencja detektywistyczna może pomóc w wykryciu potencjalnych konfliktów interesów, które mogłyby wpłynąć na uczciwość i obiektywność partnera biznesowego w relacjach z Twoją firmą.
 7. Dzięki sprawdzeniu partnera biznesowego możesz upewnić się, że nie współpracujesz z osobami czy firmami, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojej działalności.
 8. Informacje dostarczone przez naszą agencję detektywistyczną mogą stanowić cenne argumenty podczas negocjacji z partnerem biznesowym, co może pomóc uzyskać bardziej korzystne warunki współpracy.

Zapewniamy profesjonalne usługi detektywistyczne! Jeżeli potrzebujesz usług związanych z wywiadem gospodarczym zadzwoń do naszego biura nr: 663 432 777.