Detektyw odpowiada – pisemna forma umów detektywistycznych

Czy z prywatnym detektywem zawsze trzeba zawierać umowę na realizację usług detektywistycznych?

Prywatny detektyw zobowiązany jest przed podjęciem się realizacji czynności detektywistycznych zawrzeć z Klientem umowę. Umowa ta musi być sporządzona w formie pisemnej. Nie można zatem rozpocząć realizacji zlecenia tylko w ślad za zleceniem telefonicznym.

Mało dlatego, detektyw jest uprawniony do weryfikacji danych osobowych strony, z która zawiera umowę. Wiąże się to często z obawami Klientów biur detektywistycznych, którzy nie zawsze są w stanie po pierwszym spotkaniu z przedstawicielem agencji detektywistycznej obdarzyć go pełnym zaufaniem. Jednak do czasu kiedy detektyw nie upewni się co do tożsamości Klienta, nie może on zawrzeć umowy, a tym samym rozpocząć realizacji zlecenia.

Kiedy można zrezygnować z pisemnej umowy?

Zdarza się jednak, że Zleceniodawcy polecają agencji detektywistycznej realizację innych czynności, których nie można nazwać usługą detektywistyczną w rozumieniu ustawy (np. doradztwo w zakresie bezpieczeństwa). Wtedy można dopuścić także inne formy zawierania umów.

Oczywiście biuro detektywistyczne, tak jak każdy inny przedsiębiorca, musi zachować dane stron umowy w tajemnicy i dochować staranności w przechowywaniu danych osobowych z tym związanych.

< Powrót do bloga
 • Agencja detektywistyczna

 • Agencja Detektywistyczna integruje w ramach jednego dużego i nowoczesnego ogólnopolskiego biura detektywistycznego najlepszych detektywów z całego kraju. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić szybki czas reakcji, ale także wysoki i wystandaryzowany poziom usług detektywistycznych oparty na kooperacji specjalistów z różnych dziedzin.

  Strona główna -> agencja detektywistyczna


 • Usługi detektywistyczne

 • Nasza Agencja Detektywistyczna swoim działaniem obejmuje cały kraj. Podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i przedsiębiorcami. Każde zlecenie to sto procent zaangażowania z naszej strony. Posiadamy doświadczenie operacyjne poza granicami kraju.

  Czytaj więcej -> usługi detektywistyczne


 • Biuro detektywistyczne

 • Nasze biuro detektywistyczne wchodzi w skład grupy biznesowej Niezależne Biuro Śledcze i działa w oparciu o wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr RD-127/2016.

  Czytaj więcej -> biuro detektywistyczne