Detektyw odpowiada – sprawozdanie z czynności detektywa

Jednym z kilku obowiązków prywatnego detektywa wynikających z ustawy jest sporządzenie i przekazanie Zleceniodawcy pisemnego sprawozdania końcowego z przeprowadzonych w danej sprawie czynności. Polskie prawo w dość lakoniczny sposób określa zakres i formę takiego raportu, co niestety dość często przekłada się nie tylko na jego zdawkowość, ale zarazem na niską jego przydatność w ewentualnych dalszych poczynaniach Klienta.

Przykro stwierdzić, ale są w naszym kraju biura detektywistyczne, które każą sobie płacić dodatkowe wynagrodzenie za sam fakt przygotowania takiego dokumentu. To jest oczywiście niedopuszczalne, bo sporządzenia takiego sprawozdania jest obowiązkiem ustawowym prywatnego detektywa, więc wszelkie koszty związane z jego sporządzeniem powinny być już uwzględnione w koszcie samej usługi, a nie traktowane niczym koszt fakultatywny.

Prawa klienta agencji detektywistycznej

Każdy Klient korzystający z usług prywatnego detektywa powinien zatem wiedzieć, że uzyskanie sprawozdania jest jego prawem, a wydanie takiego dokumentu jest obowiązkiem agencji. Mało tego, jak każda czynności, także raport może podlegać ocenie i uwagom Klienta, szczególnie gdy ten ma uzasadnione wątpliwości co do jego poprawności i przede wszystkim prawdziwości informacji w nim zawartych. Nawet rozwiązanie przez Klienta umowy z biurem detektywistycznym w trakcie realizacji zlecenia nie zwalnia z obowiązku sporządzenia i przekazania mu raportu obejmującego zrealizowane dotychczas prace.

Na co warto więc zwrócić uwagę odbierając sprawozdanie z czynności zrealizowanych przez prywatnego detektywa? Na pewno na poprawność danych formalnych. Informacje o stronach umowy detektywistycznej, jej przedmiocie, dacie jej zawarcia i zakończenia, musza być bezwzględnie poprawne, jeśli raport ma być skutecznie wykorzystany w sądzie lub jakichkolwiek innych czynnościach urzędowych. Jednak to ustalenia faktyczne są głównym i najistotniejszym elementem, który ma wartość dla Klienta. Zatem przed przyjęciem sprawozdania Klient powinien upewnić się, że nie zawiera ono oczywistych omyłek i nieścisłości, które mogłyby podważyć wiarygodność tego dokumentu. W dalszej kolejności warto upewnić się, że raport jest napisany prostym i zrozumiałym językiem, pozbawionym nie tylko błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, ale także żargonu detektywistycznego. Na pewno należy sprawdzić, czy załączniki do sprawozdania detektywa zostały poprawnie opisane i ponumerowane. W końcu warto zwrócić uwagę na ogólną estetykę dokumentu, która powinna budować jego wiarygodność w oczach odbiorcy i nie budzić wątpliwości co do umiejętności posługiwania się edytorem tekstów przez jego autora.

< Powrót do bloga
 • Agencja detektywistyczna

 • Agencja Detektywistyczna integruje w ramach jednego dużego i nowoczesnego ogólnopolskiego biura detektywistycznego najlepszych detektywów z całego kraju. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić szybki czas reakcji, ale także wysoki i wystandaryzowany poziom usług detektywistycznych oparty na kooperacji specjalistów z różnych dziedzin.

  Strona główna -> agencja detektywistyczna


 • Usługi detektywistyczne

 • Nasza Agencja Detektywistyczna swoim działaniem obejmuje cały kraj. Podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i przedsiębiorcami. Każde zlecenie to sto procent zaangażowania z naszej strony. Posiadamy doświadczenie operacyjne poza granicami kraju.

  Czytaj więcej -> usługi detektywistyczne


 • Biuro detektywistyczne

 • Nasze biuro detektywistyczne wchodzi w skład grupy biznesowej Niezależne Biuro Śledcze i działa w oparciu o wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr RD-127/2016.

  Czytaj więcej -> biuro detektywistyczne