Detektyw odpowiada – uprawnienia licencjonowanego detektywa

Jakie uprawnienia w Polsce posiada prywatny detektyw? Jakie uprawnienia daje licencje detektywa?

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie ma w Polsce kogoś takiego jak nielicencjonowany detektyw, ponieważ zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych tytułu detektyw może używać tylko i wyłącznie osoba posiadająca ważną licencję.

Wracając do uprawnień prywatnego detektywa to nie są one tak szerokie, jak można powszechnie uważać. W praktyce polegają one jedynie na prawie do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych w ramach realizowanych czynności detektywistycznych wymienionych w ustawie. Są tam wyszczególnione typowe usługi detektywistyczne – poszukiwanie osób i mienia, ustalanie stanu faktycznego dotyczącego stosunku prawnego między osobami prawnymi i fizycznymi, zbieranie informacji związanych z toczącymi się postępowaniami karnymi. Katalog usług świadczonych przez agencje detektywistyczne nie jest jednak zbiorem zamkniętym, więc można za nią uważać także inne czynności wiążące się z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji.

Co mówi ustawa?

Zgodnie z zapisami ustawy detektyw może zatem przetwarzać dane osobowe oraz dane gospodarcze do realizowanych przez siebie zleceń bez zgody podmiotów, których te dane dotyczą. Musi jednak dochowywać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, przestrzegać norm etycznych. Nie może także w żadnej sposób naruszać podstawowych praw człowieka.

Nikt nie ma obowiązku jednak udzielać detektywowi żadnych informacji, a sam detektyw nie ma żadnych specjalnych uprawnień w ich pozyskiwaniu. Musi zatem opierać się na swoich umiejętnościach operacyjnych, kontaktach oraz zaufanych informatorach.

<- powrót na stronę główną agencji: Agencja detektywistyczna

< Powrót do bloga
 • Agencja detektywistyczna

 • Agencja Detektywistyczna integruje w ramach jednego dużego i nowoczesnego ogólnopolskiego biura detektywistycznego najlepszych detektywów z całego kraju. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić szybki czas reakcji, ale także wysoki i wystandaryzowany poziom usług detektywistycznych oparty na kooperacji specjalistów z różnych dziedzin.

  Strona główna -> agencja detektywistyczna


 • Usługi detektywistyczne

 • Nasza Agencja Detektywistyczna swoim działaniem obejmuje cały kraj. Podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i przedsiębiorcami. Każde zlecenie to sto procent zaangażowania z naszej strony. Posiadamy doświadczenie operacyjne poza granicami kraju.

  Czytaj więcej -> usługi detektywistyczne


 • Biuro detektywistyczne

 • Nasze biuro detektywistyczne wchodzi w skład grupy biznesowej Niezależne Biuro Śledcze i działa w oparciu o wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr RD-127/2016.

  Czytaj więcej -> biuro detektywistyczne