Monitoring położenia pojazdów GPS

Agencja Detektywistyczna Detektyw w ramach świadczonych usług oferuje monitoring położenia pojazdów. Zwykle czynność ta stanowi element szerszych zleceń – dotyczących zdrady, kontroli rodzicielskiej czy weryfikacji uczciwości pracownika. Jednak możemy podjąć się także wypożyczenia urządzenia lokalizującego. Na życzenie Klienta wykonujemy również jego bezpieczny i dyskretny montaż.

Lokalizator GPS w firmowych samochodach

Zleceniodawca może tym samym stale kontrolować położenie pojazdu wyposażonego w lokalizator oraz podejmować w związku z tym odpowiednie czynności. Może także zlecić zadania kontrolne naszej agencji detektywistycznej. W takim przypadku, na każde żądanie Klienta, nasz prywatny detektyw nie tylko poinformuje go o aktualnej pozycji pojazdu, ale może także:

 • osobiście wykonać rekonesans w miejscu postoju lub poruszania się samochodu i sporządzić z tej czynności stosowną dokumentację;
 • udokumentować przejazd pojazdu na określonej trasie za pośrednictwem urządzeń rejestrujących obraz;
 • dokonać inspekcji pojazdu na żądanie jego właściciela i sporządzić z tego dokumentację;
 • zweryfikować osobę kierującą pojazdem oraz ewentualnych pasażerów;
 • objąć obserwacją ciągłą miejsce postoju pojazdu celem ujawnienia okoliczności jego pobytu w danym miejscu;

Koszt wypożyczenia lokalizatora w naszej firmie zaczyna się już od kwoty 200 PLN za miesiąc (przy wynajmie na trzy miesiące i samodzielnym montażu). Montaż urządzenia, w zależności od miejsce i rodzaju zasilania to wydatek od 50 PLN do 300 PLN. Koszt czynności operacyjnych związanych z zadaniami prywatnego detektywa realizowanymi w ślad za aktywnością lokalizowanego pojazdu wynosi od 100 PLN za każdą rozpoczęta godzinę pracy.

Nasze biuro detektywistyczne podejmuje się tylko legalnego wykorzystywania środków technicznych (w tym lokalizatory GPS). Nie realizujemy zleceń polegających na montowaniu urządzeń w pojazdach, które nie należą do Zleceniodawcy usługi detektywistycznej (lub nie są jego współwłasnością).

< Powrót do bloga
 • Agencja detektywistyczna

 • Agencja Detektywistyczna integruje w ramach jednego dużego i nowoczesnego ogólnopolskiego biura detektywistycznego najlepszych detektywów z całego kraju. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić szybki czas reakcji, ale także wysoki i wystandaryzowany poziom usług detektywistycznych oparty na kooperacji specjalistów z różnych dziedzin.

  Strona główna -> agencja detektywistyczna


 • Usługi detektywistyczne

 • Nasza Agencja Detektywistyczna swoim działaniem obejmuje cały kraj. Podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i przedsiębiorcami. Każde zlecenie to sto procent zaangażowania z naszej strony. Posiadamy doświadczenie operacyjne poza granicami kraju.

  Czytaj więcej -> usługi detektywistyczne


 • Biuro detektywistyczne

 • Nasze biuro detektywistyczne wchodzi w skład grupy biznesowej Niezależne Biuro Śledcze i działa w oparciu o wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr RD-127/2016.

  Czytaj więcej -> biuro detektywistyczne