Weryfikacja kandydatów do pracy

W Polsce mamy coraz niższe bezrobocie, coraz trudniej zatem o łatwe pozyskanie wartościowego pracownika na wymagające solidnych kwalifikacji stanowisko. Sprawia to, że pracodawcy w obawie przed tym, że rekrutowany znajdzie sobie miejsce w konkurencyjnej firmie, rezygnują często z bardziej wnikliwych sposobów weryfikacji informacji zawartych w życiorysie kandydata.

Doskonale wykorzystują to osoby, które w rzeczywistości nie posiadają wymaganych kwalifikacji. Taki pracownik wcześniej czy później jednak pokaże pracodawcy swoje prawdziwe umiejętności i co najwyżej naraz go na koszt równy kilku jego miesięcznym wynagrodzeniom.

Zdecydowanie poważniejszym zagrożeniem dla przedsiębiorców są jednak próby nieuczciwej gry rynkowej podejmowane przez konkurencję. Coraz częściej wykorzystuje ona deficyt kompetentnych pracowników i próbuje uzyskać cenne informacje gospodarcze poprzez wprowadzanie „swoich ludzi” do innych podmiotów. Celem takiej aktywności może być albo poznanie konkurencji od środka albo pozyskiwanie danych gospodarczych stanowiących tajemnicę konkurencyjnej firmy.

Konsekwencje takiego działania mogą być wielorakie. Zaczynając od utraty przewag konkurencyjnych wynikających z posiadanej wiedzy, po konsekwencje finansowe związane z naruszeniem zawartych umów o poufności, po szkody wizerunkowe wynikające z tego, że firma naraziła się na wyciek tajnych informacji.

Co zatem może zaoferować dobra agencja detektywistyczna firmom prowadzącym rekrutację?

W przypadku wyższych stanowisk kierowniczych oraz takich, w których zatrudniony pracownik będzie miał dostęp do strategicznych danych lub informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (np. pracownik działu badań i rozwoju, dyrektor finansowy, administrator serwerów), zalecamy pogłębiony wywiad osobowy. Obejmuje on między innymi takie czynności:

 • szczegółowa analiza dotychczasowej ścieżki kariery;
 • analiza powiązań osobowych i biznesowych z firmami stanowiącymi bezpośrednią lub pośrednią konkurencję rynkową;
 • ocena bieżącego stanu majątkowego w kontekście dotychczasowych możliwości zarobkowych;
 • szacunek ryzyka związanego z ewentualną podatnością na przekupstwo;
 • wywiad środowiskowy zarówno w otoczeniu biznesowym, jak i prywatnym;

W przypadku rekrutacji na stanowiska związane z odpowiedzialnością za składniki majątku firmy (np. magazynierzy, kierowcy, handlowcy) proponujemy zwykły wywiad osobowy, który obejmuje przede wszystkim następujące działania prywatnego detektywa:

 • wywiad środowiskowy nakierowany na rzetelność i uczciwość kandydata;
 • weryfikację pod kątem dotychczasowych problemów z prawem;
 • analizę podatności na zachowania przestępcze;

Agencja Detektywistyczna Detektyw może zrealizować powyższe działania w terminie do 10 dni roboczych trybem zwykłym lub w terminie do 4 dni roboczych w trybie ekspresowym. W zależności od miejsca przeprowadzania czynności oraz okoliczności, koszt zwykłego wywiadu osobowego na potrzeby rekrutacji wynosi od 600 PLN do 1200 PLN netto, a wywiadu pogłębionego od 1200 PLN do 3000 PLN netto.

< Powrót do bloga
 • Agencja detektywistyczna

 • Agencja Detektywistyczna integruje w ramach jednego dużego i nowoczesnego ogólnopolskiego biura detektywistycznego najlepszych detektywów z całego kraju. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić szybki czas reakcji, ale także wysoki i wystandaryzowany poziom usług detektywistycznych oparty na kooperacji specjalistów z różnych dziedzin.

  Strona główna -> agencja detektywistyczna


 • Usługi detektywistyczne

 • Nasza Agencja Detektywistyczna swoim działaniem obejmuje cały kraj. Podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i przedsiębiorcami. Każde zlecenie to sto procent zaangażowania z naszej strony. Posiadamy doświadczenie operacyjne poza granicami kraju.

  Czytaj więcej -> usługi detektywistyczne


 • Biuro detektywistyczne

 • Nasze biuro detektywistyczne wchodzi w skład grupy biznesowej Niezależne Biuro Śledcze i działa w oparciu o wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr RD-127/2016.

  Czytaj więcej -> biuro detektywistyczne